Fase 3. NiKaSillen, honen en afwerken van de cilinder.

Nadat uw cilinder is voorbehandeld bij PowerSeal zoals in voorgaande artikelen is beschreven, gaan we beginnen met het daadwerkelijke aanbrengen van de NiKaSil coating. De cilinder is in het voortraject schoongemaakt en de oude laag is chemisch verwijderd. Hierna is de cilinder voorgehoond om bij het aanbrengen van de laag te starten met een ronde en rechte cilinder.

De cilinder wordt nu opgemeten om de juiste laagdikte van de NiKaSil coating te bepalen. Hierna wordt de cilinder in de voorbehandelings reeks verder zuiver gemaakt. Via ultrasoon ontvetting en verdere chemische ontvettingsmethodes wordt de cilinder tot diep in de poriën gereinigd om er zeker van te zijn dat de aan te brengen NiKaSil coating een perfecte hechting heeft.

Na deze voorbehandeling wordt de cilinder in een speciaal daarvoor ontworpen rek opgespannen en wordt een anode aangebracht. In dit rek gaat de cilinder in het NiKaSil bad. De laag wordt hier elektrolytisch aangebracht onder een constante controle van een in eigen huis ontworpen geavanceerd computersysteem.

Nadat de gewenste laagdikte op de cilinder is aangebracht, wordt een signaal gegeven en wordt de cilinder uit het bad gehaald en goed nagespoeld. De cilinder wordt nu uitgerekt en chemisch zuiver gemaakt.

Hierna wordt de cilinder in onze glasparel cabine weer zuiver gestraald en gaat hij naar de hoonafdeling.

Op de hoonafdeling wordt de aangebrachte laagdikte gecontroleerd en wordt er op de werkkaart gekeken of er speciale wensen zijn m.b.t. de eindmaat. Het kan zijn dat er een zuiger is bijgeleverd of gekocht waarbij de maat van de zuiger samen met de gewenste of voorgeschreven tolerantie de eindmaat bepaald. Het kan ook zijn dat we de standaard eindmaat aanhouden die door de fabriek is opgegeven. De cilinder wordt nu in eerste instantie met speciale hoonstenen voorgehoond om de mogelijke scherpe kanten te verwijderen. Hierna wordt met fijnere hoonstenen de cilinder op een van onze automatische Sunnen hoonbanken tot net voor de eindmaat gehoond. Hierbij is het erg belangrijk dat de cilinder rond en recht is. Tijdens het hoonproces wordt constant met micrometers de maatvoering gecontroleerd.

De laatste fase van het hoonproces wordt met uiterst fijne hoonstenen uitgevoerd om een maximale performance te creëren. Deze manier van honen wordt ook wel plateau honen genoemd, omdat er in drie fasen gehoond wordt waarbij de hoonkras kruislings over elkaar ligt. Dit is weer een vereiste om voldoende oliekanaaltjes te creëren die tijdens het gebruik van de cilinder voor de nodige smering tussen zuiger(veer) en cilinderwand moeten zorgen.

Ondanks het feit dat dit hoon proces in een geklimatiseerde ruimte van 20 graden gebeurd worden de gehoonde cilinders de volgende dag nogmaals nagemeten door onze eindcontroleur. Indien oké wordt de cilinder wederom grondig ontvet en gaat deze naar de afwerk afdeling.

Op de afwerk afdeling worden alle cilinders nagekeken en de spoel- en uitlaatpoorten gepolijst. Ook de kop en de voet worden hier even nagewerkt. Bij tweetakt cilinders met een spijl in de uitlaatpoort wordt deze teruggeslepen zoals dit ook af fabriek gebeurd. Dit om mogelijke vastlopers te voorkomen. Na dit proces worden de cilinders voor de laatste keer zuiver gemaakt en kan deze terug naar de klant.

En weer is er een kapotte cilinder voorzien van een nieuw leven.